00
Röster

Beskrivning

Ticka till paddlarna och släng bollen genom korgen i spelet Basket Pinball. Se till att bollen inte faller genom klyftan mellan paddlarna i detta kombinerande flipper- och basketbollspel. Timern går, men den återställs varje gång du gör poäng.

Kontroller

Använd musen för att spela

Bäst recensioner kommentarer

Skriv en rolig meddelande

😃😔😵😭😷😡😘👎😁😎😉😆👹😒😍👍😑🙋😇😕😠😛😴😜
140