more

Pool Lines

Pool Lines

881
Röster

Beskrivning

Skapa färgade linjer med Biljard bollar. Spelet börjar på ett 9 x 9 rutnät med fem bollar valt från sju olika färger. Du kan flytta en boll i taget. Det inte var du placerar handlar, som länge vägen är klart det är möjligt. Efter rundan placeras tre nya bollar i rutnätet. Varje omgång blir svårare som du framsteg i spelet. Målet är att ta bort bollar från styrelsen genom att göra vågrät, lodrät eller diagonal rader med minst 5 bollar i samma färg.

Bäst recensioner kommentarer

Skriv en rolig meddelande

😃😔😵😭😷😡😘👎😁😎😉😆👹😒😍👍😑🙋😇😕😠😛😴😜
140