8439
Röster

Beskrivning

Spela som sniper assassin sten, som hatar pinnar. Detta är din sista uppdraget före din pension. Så gör det bäst! Slå fienden flera gånger så att han är död.

Användning av att sikta och brand.