Beskrivning

Ge denna djurens rätt vård. Sjuksköterska djuret, göra henne ren och få ryggen på fötterna.