00
Röster

Beskrivning

Ticka till paddlarna och släng bollen genom korgen i spelet Basket Pinball. Se till att bollen inte faller genom klyftan mellan paddlarna i detta kombinerande flipper- och basketbollspel. Timern går, men den återställs varje gång du gör poäng.

Kontroller
Använd musen för att spela