875563
Röster
screenshot walkthroughFireboy And Watergirl 3 Walkthrough

Beskrivning

Denna gång är Fireboy och Watergirl i isen Templet (Fireboy & Watergirl 3). Fireboy kan glida över isen, men kommer att drunkna i vatten. Watergirl kan simma, men inte genom lava. Samla pärlor, undvika riskerna och vara ett team.