Farmington
Farmington
Farmington
Farmington
Farmington

Farmington

7.2
1159Röster

Farmington är ett roligt och avkopplande jordbruksspel! Börja med tre byggnader: din ladugård, ditt raffinaderi och din butik. Bruka åkrarna för att odla vete, plantera träd och föda upp djur Lås upp nya nivåer och odla fler saker!

Kontroller
Använd musen för att spela