Pull the Pin
Pull the Pin
Pull the Pin
Pull the Pin
Pull the Pin

Pull the Pin

7.7
47Röster

I Pull the Pin ska man få alla färgade bollar att falla ner i hålet. Dra ur pinnarna ur pusslet så att barriärerna försvinner men var försiktig: det måste göras i rätt ordning. Titta noga på varje layout och försök lista ut vilka pinnar som ska flyttas och vilka som ska sitta kvar.

Walkthrough
Kontroller

Tillbaka till början