6.521
Röster
screenshot walkthroughBox Challenge Walkthrough

Beskrivning

I Box Challenge måste du släppa blocket in i öppningen längst ner på skärmen. Du måste förhindra att lådan tumlar genom tunneln längst ner i skåran och ramlar ut ur nivån, så se till att låta lådan växa till rätt storlek först. Titta noggrant när du håller musknappen eller fingret nedtryckt. När du tror att lådan har nått rätt storlek kan du släppa den så den faller ner. Var din uppskattningsförmåga rätt? Passar lådan i öppningen, eller gjorde du den för stor eller är den för liten?

Kontroller
Använd musen för att spela