Fire Up Online

Fire Up Online

101
Röster

Beskrivning

Fire Up Online testar ditt sikte och reflexer när du försöker förstöra en rad med block innan de når dig. Skjut på blocken när de faller och träffa så många gånger som det tar för att förstöra dem. Om du lyckas förstöra dem alla innan de träffar, jättebra. Om inte, placera dig själv i en klyfta mellan blocken så att blocken kommer att passera och lämna dig oskadd.

Kontroller
Använd musen för att spela