00
Röster

Beskrivning

Coloruid är ett fantastiskt pusselspel där du måste ändra kubernas färger för att göra hela brädet till en färg. Du har bara ett begränsat antal drag i varje nivå så varje drag räknas. Färgförändringarnas placering påverkar rörelsen hos närliggande kuber, så du måste placera den noggrant. Kan du slutföra alla nivåer? Lycka till!

Kontroller
Använd musen för att spela