7.318
Röster
screenshot walkthroughEn skiva Zen Walkthrough

Beskrivning

I En skiva Zen måste du skära alla möbler och hushållsapparater i bitar. Nederst på skärmen ser du en målprocent. Detta nummer representerar hur mycket av varje objekt som behöver släppas från plattformen. Skär objekten diagonalt så att den övre halvan kommer att glida ner och falla in i tomrummet. Du har bara ett par varv för att göra rätt snitt. Kan du skära bort de extra strimlorna som behövs för att nå ditt mål? Försök att få det precis rätt varje gång. Du får droppa mer än den procentandel som anges i nedre vänstra hörnet, men du får inte hamna under det numret!

Kontroller
Använd musen för att spela