00
Röster

Beskrivning

I 3D-reaktionsspelet Gate Rusher susar din kula nerför en krökt bana med en massa barriärer. Det finns en öppen port placerad längs varje barriär, och du måste svänga åt vänster eller höger för att passera genom den och undvika en kollision. Barriärerna är genomskinliga, så du kan se långt framåt. Se till att du passerar ordentligt genom portarna för annars kommer du att förlora spelet. Om du träffar en vägg för första gången, får du ett engångsalternativ att fortsätta spela. Du börjar om exakt var du slutade, så reagera snabbt för att undvika att göra samma misstag!

Kontroller

Använd musen för att styra bollen