00
Röster

Beskrivning

I Hexa Blocks måste du skapa rader och kolumner med dina sexkantiga stenar medan du använder så få drag som möjligt. I varje nivå har du bara ett begränsat antal drag, så använd dem så effektivt som möjligt. Komplettera raderna för att poppa bort stenarna och fyll på den röda mätaren längst upp på skärmen. Om du får slut på drag innan mätaren är full, kommer du att förlora spelet. Använd så få steg som möjligt för att slutföra varje nivå med trestjärnigt poäng. Du får bara tre block i taget. Placera dem alla på brädet för att få tre nya.

Kontroller
Använd musen för att spela