Merge 2048
Merge 2048
Merge 2048
Merge 2048
Merge 2048

Merge 2048

6.2
10Röster

Merge 2048 är ett pusselspel och matchande spel allt i ett. Klicka för att få fram stenarna på brädet och försök att matcha numren. Numren till höger på skärmen visar vilket nummer som ska komma fram. Målet är att göra en grupp med minst tre stenar för att få gruppen att slå samman och bli en mer värdefull sten. Kan du skapa en 2048 sten?

Walkthrough
Kontroller
Använd musen för att spela

Tillbaka till början