Woblox
Woblox
Woblox
Woblox
Woblox

Woblox

6
992Röster

Kan du flytta alla trä block ur vägen och få det gröna blocket att nå de pilar som visar avfarten? Se hur du kan flytta blocken runt fältet trångt att göra en sökväg för det gröna blocket. Titta noga för att lösa varje nivå!

Walkthrough
Kontroller

Tillbaka till början