00
Röster

Beskrivning

Försök att komma så nära 21 som du kan i Blackjack King, utan att bli tjock (gå över 21). Kan du få en poäng som är bättre än croupierens? Titta noga på dina kort och vad croupieren har framför dem. Vad är det att göra, ta fler kort eller stanna, splittra eller dubbla?

Kontroller
Använd musen för att spela