Building Demolisher

Building Demolisher

8927
Röster

Beskrivning

Riva alla byggnader i byggnaden Demolisher. Använd maximium mängd wrecking bollar och orsaka förödelse! Markera en boll och välj en ståndpunkt från där bollen måste träffa byggnaderna.