7.914
Röster
screenshot walkthroughCrescent Solitaire Online Walkthrough

Beskrivning

Crescent Solitaire Online är en speciell version av patiens där två kortlekar läggs ut i en halvmåneform. I mitten av halvmånen läggs 4 kungar och 4 ess, en av varje färg. Kan du flytta alla kort från halvmånen till mittenstaplarna genom att stapla dem i rätt ordning? Du kan placera kort från halvmånen ovanpå varandra i nummerordning, men endast om korten tillhör samma färg.

Kontroller
Använd musen för att spela