Kom ihåg spel

(16)

Kom ihåg spel

Kolla in vår hemsida för att spela de bästa online kom ihåg spel och Följa John spel. Titta på följdordningen och kom ihåg rätt ordning. Du måste återge den efter varje tur. Du börjar med korta bitar, men de blir snabbt längre och svårare att komma ihåg. Håll dig fokuserad och se hur långt du kan komma!