Wanderers.io
Wanderers.io
Wanderers.io
Wanderers.io
Wanderers.io

Wanderers.io

7.2
325Röster

I Wanderers.io måste du guida din stam över slätten för att säkerställa deras överlevnad. Du är guden för en liten stam, och förutsatt att dina anhängare samlar in lämpliga resurser att offra, kan du välsigna dem med nya stammedlemmar, verktyg och vapen. Led dem runt kartan på jakt efter trä, guld och mat. Längs vägen kommer du att möta allierade stammar att handla och dela resurser med och fiendestammar att slåss med eller fly från. Kronan på din totem representerar din övergripande ställning bland de andra stammarna.

Walkthrough
Kontroller
Använd musen för att spela