Delicious Emily

(1)

Delicious Emily

Du kan inte driva ett företag utan kunder. Så gör ditt bästa, var trevlig och se till att kunderna är villiga att ge dig mycket dricks.